Peter van der Pouw Kraan
Publicaties & projectenEen selectie sinds halverwege de jaren tachtig

Deze verzameling wordt onregelmatig aangevuld.

Als Delfts ingenieur met interesse voor de maatschappelijke kanten van techniek boeit mij al heel lang het gebruik van technologie door sociale bewegingen. Dat ik in de jaren tachtig actief ben geweest in een van die bewegingen, de Amsterdamse kraakbeweging, is daaraan niet vreemd.

Je leest hier onder veel meer hoe eind jaren tachtig actiegroepen, politieke organisaties en NGO's in Nederland, de VS, Latijns Amerika, Afrika en toen nog de Sovjet Unie zich het gebruik van computers eigen maakten, idealen formuleerden, beren op hun weg zagen en al droomden van wereldwijde datacommunicatie in het pre-internettijdperk.
Toen verslaggeving, en achteraf denk ik: hee, er werd geschiedenis geschreven.

Overigens schreef ik ook een lange serie artikelen voor een blad van de softwaremultinational Oracle. Hoe managers en automatiseerders in hun bedrijf of instelling aan de slag gingen, ja, met Oracle natuurlijk, en over hun visies op automatisering.

Een tweede thema is muziek. Ik schreef vooral over de alternatieve blaasorkesten in Europa, vaak ontstaan in samenhang met de sociale bewegingen van de jaren zeventig en tachtig. En ook blaasinstrumenten waren ooit high tech, hoewel niemand ze meer op die manier ziet.

Een derde thema heb ik tijdeconomie genoemd: hoe tijdschaarste vorm geeft aan sociale processen en structuren en hoe tijd wordt verdeeld over sociale processen. Ik heb er weinig over gepubliceerd, maar veel over nagedacht en gelezen. Hier een oud artikel, uit 1986.
Enige jaren geleden heb ik hiervoor een eenvoudig simulatieprogramma geschreven. Ik hoop het de komende tijd verder te ontwikkelen.
Ik ben benieuwd naar commentaar, nu, maar vooral als ik wat simulatieresultaten on line heb.

En zoals altijd is er een restcategorie diversen.

Waarom dit alles on line gezet? Wel, misschien zijn er mensen die dit graag lezen. Zoals ik al zei: veel materiaal is inmiddels historisch interessant.
Verder word ik binnenkort om bedrijfseconomische redenen ontslagen en zoek ik betaalde publicatiemogelijkheden, liefst op het terrein van techniekhistorie. Dit geeft een beeld van wat ik zoal te melden heb. En last but et cetera, ontvang ik graag commentaar op mijn tijdeconomie-project.

Citeren mag met bronvermelding en een berichtje aan de auteur

Amsterdam 21 maart 2004